piątek, 9 marca 2012

Akcja "Znaczek"- kilka słów organizacyjnie

Bardzo dziękuję za wszystkie przesłane do tej pory zgłoszenia szkół oraz osób indywidualnych. Przypominam, że po wysłaniu zgłoszenia mailowego, wszystkie zebrane znaczki należy wysłać do Stowarzyszenia, na adres podany na plakacie. http://dotyknadziei.blogspot.com/2012/02/zaczynamy.html

Ogłoszenie wyników nastąpi dopiero wtedy, gdy Stowarzyszenie otrzyma znaczki od wszystkich zgłoszonych szkół i osób indywidualnych. Zakładamy, że wszystkie przesyłki powinny dojść do końca przyszłego tygodnia i wówczas 17 marca, po przeliczeniu znaczków, podamy ostateczne wyniki. Jeśli jednak okaże się, że znaczki nie doszły na czas, przesuniemy termin ogłoszenia wyników i poczekamy na pozostałe zadeklarowane przesyłki. Znaczki można wysłać również w poniedziałek lub wtorek (12, 13 marca), jednak prosimy by zrobić to w miarę możliwości jak najszybciej.

Przypominam również o tym, że w zgłoszeniu mailowym należy podać ilość zebranych znaczków. Jako jedną jednostkę traktujemy znaczek o wartości 1,55 zł, zatem jeśli przesyłacie również znaczki za 5, 10, 20, 50 groszy, należy je wcześniej pogrupować w ten sposób by tworzyły znaczek o wartości 1,55 zł (np. 50 gr.+ 50 gr.+ 20 gr.+ 20 gr. + 10 gr. + 5 gr.) i policzyć je wówczas jako jeden znaczek.

Z tego względu, że w ciągu najbliższych dwóch dni prawdopodobnie nie będę miała dostępu do poczty, na wszystkie maile oraz zgłoszenia odpowiem w niedzielę, 11 marca. Proszę o cierpliwość. 

Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za przyłączenie się do akcji i tak duży odzew z Waszej strony. Ogromne podziękowania kieruję również do Waszych Nauczycieli, Dyrekcji, Opiekunów Samorządu Szkolnego oraz wszystkich innych osób, dzięki którym możliwe było zorganizowanie zbiórki w szkołach :)

1 komentarz: